Jubileum
Corporate festival

Bedrijfsjubileum | 60 jarig bestaan | Corporate Festival | 2000 genodigden | externe locatie

 

Samen maken we het verschil
Kun je een 60 jarig jubileumjaar inzetten om je organisatie, het merk en de mensen naar een hoger plan te tillen? Ja, natuurlijk en met deze case van WSD laat ik zien hoe! In plaats van alleen te kijken naar de rijke historie, heb ik juist samen met onze opdrachtgever het jubileumjaar juist aangegrepen om de toon te zetten voor de toekomst.

 

Niet alleen een eenmalig groot jubileumevenement voor de medewerkers, maar een zorgvuldig samengestelde activiteiten- en evenementenkalender heeft ervoor gezorgd dat de organisatie opnieuw onder de aandacht is gebracht bij alle betrokken doelgroepen. Het gehele jubileumjaar heeft in het teken gestaan van een volledige herpositionering van de organisatie.

 

Het was de bijzondere samenwerking van ruim een jaar die heeft geleid tot betekenisvolle inzichten en waarbij vooraf gestelde (bedrijfs)doelstellingen en ambities behaald zijn. Inzet van meerdere activiteiten en evenementen tijdens het jubileumjaar van de organisatie hebben geresulteerd in persoonlijke voldoening, zakelijke verwerving en maatschappelijke verbetering.

Beperk je bij een jubileum niet alleen tot het eigen personeel, maar betrek ook samenwerkingspartners, relaties en stakeholders. Een bedrijfsjubileum is hét moment om jezelf (opnieuw) onder de aandacht te brengen bij diverse doelgroepen. Doe dit over een langere periode waardoor de impact het grootst is.

Jan Simons | algemeen directeur

jubileumevenement; betrek stakeholders bij de invulling van de jaarkalender

Het organiseren van een corporate festival in september was het hoogtepunt van het jubileumjaar, maar stond zeker niet op zichzelf. De onderliggende strategie die hiertoe geleid heeft, is niet zomaar tot stand gekomen.

Ruim een jaar vooraf zat ik al aan tafel bij de opdrachtgever en begonnen we met creatieve workshops gebaseerd op visueel denken en storytelling. Het doel? Het jubileumjaar zo vormgeven dat de stakeholders (gemeente, opdrachtgevers, belangenorganisaties, werknemers, lokale burgers) betrokken werden bij de organisatie, een ijzersterke herpositionering creëren en de basis leggen voor toekomstige groei.

Aan de hand van de inzichten verkregen uit de creatieve sessies is een activiteiten- en evenementenkalender opgesteld voor het gehele lustrumjaar met als hoogtepunt het corporate festival in september. Alle activiteiten waren uiteindelijk herleidbaar naar de te voeren strategie wat heeft bijgedragen aan een volledige herpositionering van de organisatie. Alle stakeholders werden door de inzet van een op maat gemaakt online platform het gehele jaar actief betrokken. Mensen werden middels dit platform geïnformeerd, geïnspireerd en gemotiveerd.

Door stakeholders in een vroeg stadium te laten meedenken over diverse (strategische) thema’s is het fundament gelegd voor toekomstige samenwerkingen. Elke fase werd gekenmerkt door communicatie. Bestaande denkbeelden zijn aan de werkelijkheid getoetst en sommige oude vastgeroeste patronen zijn doorbroken.

Zo was het 60 jarig bestaan van WSD niet alleen een feestelijke mijlpaal, maar heeft het gedurende het hele jaar bijgedragen aan het onder de aandacht brengen van de organisatie, het merk en de mensen. Zowel intern als extern zijn ambassadeurs en fans gecreëerd. De organisatie is klaar voor de toekomst.

Corporate festival. Een festivalformat voor de zakelijke markt

Hoogtepunt van het bedrijfsjubileum was een corporate festival voor 2000 medewerkers. Dezeen locatie waar ook grote festivals als Lakedance, Extrema en Winterpark plaats vinden, was geografisch gezien de ideale plek om het corporate festival te laten plaats vinden. Vanwege de exclusiviteit van de locatie moest de op- en afbouw ‘s nachts plaats vinden.

Op het festivalterrein, met een prachtig uitzicht over het water en zandstrand, was een podium en een heus WSD-plein gerealiseerd. Foodtrucks, diverse andere attracties en entertainment maakten het festivalgevoel compleet. Het optreden van Frans Duijts later op de avond met aansluitend een op maat gemaakte vuurwerkshow was letterlijk een knallende en spraakmakende slotact. Tijdens het event zijn opnames gemaakt voor het WSD-journaal dat later samen met alle foto’s geplaatst werd op het online-platform.

 

Deze opdrachtgever zag haar jubileumjaar als een periode van nieuwe kansen, groei en innovatiemogelijkheden. De creatieve workshops gaven inzichten over hoe succesvol gezamenlijk nieuwe gewoontes, visies en organisatiestructuren gerealiseerd konden worden. Alle activiteiten waren uiteindelijk herleidbaar naar een strategie: het creëren van een ijzersterke (her)positionering van de organisatie.

Deze case is het voorbeeld van een strategisch en geïntegreerde benadering van een eventconcept waarbij het feestelijke karakter van het bedrijfsjubileum voorzien is van diverse strategische boodschappen en inhoudelijke verhalen. Gezamenlijk is gekeken naar behaalde successen, waarderingen zijn geuit en de stempel is gedrukt voor de toekomst. Zo draagt een event bij naar het op een hoger plan tillen van de organisatie, het merk en de mensen.