Symposium &
Medewerkersevent

Symposium | evenement eigen terrein | 500 bezoekers

 

Medenzeggenschap in beweging
In drie weken een volledig eventconcept bedenken en ontwikkelen voor een 2-daags symposium en medewerkersevent? Ik maaktte dat mogelijk samen met Amarant Groep Tilburg. Door een ‘last-minute’ wijziging moest de organisatie besluiten om het geplande 2-daags symposium voor haar clientèle, klanten en relaties op het eigen terrein te organiseren in plaats van een externe locatie.

 

Doelstelling van dit eventconcept was een zó dicht mogelijke aansluiting te vinden bij dat wat Amarant met én voor haar cliënten doet. Het idee was de wereld van de cliënt en de medezeggenschap zo veel mogelijk te integreren tijdens dit 2-daagse symposium en af te sluiten met een medewerkersevent.

De organisatie van ons event moest vrij ‘last-minute’ plaatsvinden. Op vrijdag hadden we een afspraak met Wendy en maandag hadden we al een voorstel op maat liggen. We konden meteen door.

Mauro de Leeuw | facilitair (park)manager

Een ‘last-minute’ evenement op eigen terrein

Om een 2-daags symposium en medewerkersevent te organiseren op het eigen terrein, werd mijn hulp ingeschakeld. Hoewel het de eerste samenwerking was tussen mij en de Amarant Groep, vonden we meteen direct de juiste klik en kon er snel geschakeld worden. Een korte maar zeer intensieve samenwerking resulteerde in een eventconcept dat volledig in lijn lag met gestelde doelstellingen en ambities van de opdrachtgever.

Aanleiding voor het organiseren van het symposium was het 20-jarig jubileum van de Wet Medenzeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Om expliciet stil te staan bij ‘het volwassen worden van de medezeggenschap’, en het belang te onderstrepen dat gehecht wordt aan versterking van de medezeggenschap werd besloten om dit ‘verhaal’ middels de inzet van een 2-daags symposium te vertalen, te vertellen en te verankeren.

Een symposium en medewerkersevenement met een ‘festival-tintje’

Gedurende twee dagen waren cliënten, vertegenwoordigers en genodigden welkom op het eigen terrein. Het eigen terrein werd voor deze gelegenheid omgebouwd en ingericht als een gemoedelijk festivalterrein. Het symposium kreeg hierdoor een heus ‘festival-tintje.’ Hier werd voor gekozen omdat het volledig aansloot binnen de belevingswereld van de diverse doelgroepen.

Deze setting zorgde voor een enorme hoge opkomst, het droeg bij aan een informele sfeer waardoor het verhaal op laagdrempelige wijze werd overgebracht. De ervaring leert dat op dergelijke wijze een verhaal en/of boodschap(en) vaak beter beklijft.

De dialoog en interactie aangaan

Genodigden voor de eerste dag waren leden van Cliëntvertegenwoordigersraden en Cliëntenraden op RVE-niveau, Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad, RVE-managers en diverse overige medewerkers. Ook gemeenten, andere zorgaanbieders, ketenpartners, zorgkantoren en andere externe partijen waarmee de Amarant Groep samenwerkt, waren van harte uitgenodigd.

In het ochtendgedeelte gaven diverse inleiders vanuit de eigen discipline hun visie op het thema ‘Medezeggenschap in Beweging’. Gedurende het middagprogramma waren er diverse workshops. In deze workshops gingen deelnemers aan de slag met uitgangspunten en principes die in het ochtendprogramma besproken waren. Tevens deelde de Amarant Groep haar visie over hoe de komende jaren gewerkt gaat worden aan het versterken van de cliëntmedezeggenschap.

Een koninklijke onderscheiding

De tweede dag stond in het teken van een feestelijke symposiumdag voor cliënten en leden van lokale Cliëntenraden van de Amarant Groep. De festivalsfeer van de eerste dag werd voortgezet. Afsluiter van het 2-daags symposium was de bekendmaking van de eerste winnaar van de medezeggenschapsprijs Amarant Groep én werd een koninklijke onderscheiding toegekend aan de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. Een prachtige symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Aansluitend daarop volgde in de avond het medewerkersevent. Een prachtig 2-daags event op eigen terrein was een feit.

Deze case laat duidelijk zien dat ook een ‘ad-hoc’ beslissing én een zeer korte doorlooptijd toch kan resulteren in een waardevolle, doeltreffende samenwerking en een uiteindelijk succesvol event, zelfs op eigen terrein.

Ook meer uit je eerstvolgende evenement halen?
Download dan het visiedocument vol met praktische tips, kennis, ervaring en een compleet stappenplan.

Ga naar visiedocument
image

Visiedocument de kracht van l!ve